เปิดรับบริการตรวจสุขภาพ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.

ถ้ามาตรวจสุขภาพเวลา 07.00 – 09.30 น. จะได้รับผลการตรวจเวลา 16.00 น.

หลักฐานการตรวจ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ใบ
 3. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว
  • ไต้หวัน ลิเบีย เกาหลี จีน *รูปถ่าย 4 ใบ
  • ฮ่องกง สิงค์โปร คูเวต ซาอุ *รูปถ่าย 3
  • ใบ ดูไบ กาต้าร์ โอมาน บาห์เรน
  • ไปอบรม ดูงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ *รูปถ่าย 3 ใบ
  • มาเลเซีย อิสราเอล *รูปถ่าย 5 ใบ บรูไน *รูปถ่าย 7 ใบ
   (ต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางด้วย จึงตรวจโรคได้)
 4. เขียนปะเทศที่จำไปทำงานให้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ชื่อบริษัทที่รับทำงานในสำเนาบัตรประชาชน

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
โทรศัพท์ 02-201-1681