การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การรักษาพยาบาล
รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
การศึกษา Excellence in Medical Education
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 
หน้าฝน...ระวัง!! ไข้หวัดใหญ่

การป้องกัน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง บูรพาภิวัฒน์กับประเทศไทย 4.0

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
เชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 24 "คุณภาพและศาสตร์พระราชา สู่รามาธิบดี"

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 8 - 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ยาสมเหตุผลสำหรับพยาบาล: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Training Course

August 30th - 31th, 2017 at 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital.

องค์การอนามัยโลก (WHO) เข้าหารือโครงการวิจัยนักมวยเด็ก โดยสนใจและต้องการการสนับสนุนโครงการ

ตัวแทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กถึงแนวทางที่จะสามารถสนับสนุนเพื่อปกป้องนักมวยเด็ก

รามาฯเปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต

21 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต Thai Kidney Risk Scoring ผลจากงานวิจัยยังประโยชน์สู่สาธารณะ

ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด

หน้าฝน...ระวัง!! ไข้หวัดใหญ่

การป้องกัน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง บูรพาภิวัฒน์กับประเทศไทย 4.0

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
เชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 24 "คุณภาพและศาสตร์พระราชา สู่รามาธิบดี"

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 8 - 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ยาสมเหตุผลสำหรับพยาบาล: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Training Course

August 30th - 31th, 2017 at 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital.

องค์การอนามัยโลก (WHO) เข้าหารือโครงการวิจัยนักมวยเด็ก โดยสนใจและต้องการการสนับสนุนโครงการ

ตัวแทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กถึงแนวทางที่จะสามารถสนับสนุนเพื่อปกป้องนักมวยเด็ก

รามาฯเปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต

21 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต Thai Kidney Risk Scoring ผลจากงานวิจัยยังประโยชน์สู่สาธารณะ

ธาลัสซีเมีย-ลูคีเมีย รักษาหายได้ด้วยการปลูกถ่ายไตและไขกระดูก

คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้วิธีปลูกถ่ายไตและไขกระดูกด้วยนวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อรักษาธาลัสซีเมีย-ลูคีเมียให้หายขาด