ฝ่ายการพัสดุ | Inventory

 

 

  กิจกรรมทั่วไป (ดูทั้งหมด)

บริจาคพัสดุ จำนวน 44 รายการ ให้กับ วัดดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

บริจาคพัสดุ จำนวน 182 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จัดโครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ “ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนด...

  ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพย...

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5  อาคารศูนย์การแ...

จัดโครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ “ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนด...

 

 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เกี่ยวกับฝ่ายการพัสดุ (About Us)

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

 

โครงสร้างฝ่ายการพัสดุ

เรียกดูสัญญาในระบบ (Docuware)

 

ระเบียบ ข้อบังคับ

E-catalog

 

การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์ราคามาตรฐาน

 

แผนความเสี่ยง

การเรียกดูค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

 

Work Instuction

การเรียกดูข้อมูลยอดการใช้กระดาษ

 

ติดต่อเรา (Contact)

แบบฟอร์ม

 
 

ฝ่ายการพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 อาคารบำบัดน้ำเสีย  ชั้น 2 ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400

 

โทรศัพท์  :
หน่วยธุรการ : 02-201-1707 , 2940 , 2942
งานจัดซื้อและบริหารสัญญา : 02-201-1705 , 1706 , 1873 , 2941
งานบริหารพัสดุ : 02-201-1152 , 1729, 2184
งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ : 02-201-1335 , 0196
งานพัสดุอาคารสมเด็จพระเทพฯ : 02-200-3057-59 , 3043

   โทรสาร : 02-201-1708 , 02-354-7183