ฝ่ายการพัสดุ | Inventory

 

 

  กิจกรรมทั่วไป (ดูทั้งหมด)

บริจาคพัสดุ จำนวน 87 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

บริจาคพัสดุ จำนวน 123 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านจาน อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

บริจาคพัสดุ จำนวน 32 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

  Announcement  (See All)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพย...

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5  อาคารศูนย์การแ...

จัดโครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ “ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนด...

Division of Inventory
tel. +66-02-201-1707
Fax. +66-02-201-1708