ตราสัญลักษณ์ (Logo)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีตราประจำพระองค์ของพระราชบิดา
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2512

more »

Logo Vectors, Photos and PSD files

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(Color)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะกับเอกสารหรือภาพทั่วไป ไม่เหมาะที่จะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดา เพราะพิมพ์ออกมาแล้วไม่สวย จะเปลืองหมึกและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

(Green)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะกับเอกสารที่อาจจะไม่ได้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สี หรืออาจจะต้องมีการถ่ายเอกสาร ช่วยประหยัดหมึกและพลังงาน


(Color-Transp)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะกับเอกสารหรือภาพที่มีสีพื้นอ่อนมากหรือเข้มมากหรือดำ ไม่เหมาะที่จะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดา พิมพ์ออกมาแล้วไม่สวย จะเปลืองหมึกและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

(Blue)

.ai .psd .png

เหมาะกับเอกสารที่อาจจะพิมพ์สีเดี่ยว ช่วยประหยัดหมึกและพลังงาน


(White)

.ai .psd .png

เหมาะกับเอกสารหรือภาพที่มีสีพื้นหรือสีดำ

(Black)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะกับเอกสารที่อาจจะไม่ได้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สี หรืออาจจะต้องมีการถ่ายเอกสาร ช่วยประหยัดหมึกและพลังงาน


รูปแบบสำหรับทำสติกเกอร์

เหมาะทำสติกเกอร์หรือหรือวางบนพื้นสีเข้ม


(Color)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะทำสติกเกอร์หรือหรือวางบนพื้นสีเข้ม

(Green)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะทำสติกเกอร์หรือหรือวางบนพื้นสีเข้ม


ข้อสังเกตุสำหรับ ตราสัญลักษณ์ (Logo) สี

สีน้ำเงินพระราชทาน (23 มิถุนายน 2512) R=0,G=53,B=173 (PhotoShop # 0035AD)

สีเหลืองทอง R=255,G=199,B=38 (PhotoShop # FFC726)

สีทอง R=170,G=128,B=14 (PhotoShop # AA800E)

สีเขียว R=0,G=127,B=38 (PhotoShop # 007F26) + shade สีเขียวนี้
http://www.mahidol.ac.th/th/color_code_mu.htm