ทำเวชระเบียนใหม่
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
Foreigners
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
งานเวชระเบียน
งานเวชระเบียน

 

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

การใช้สิทธิในราคาคนไทย ใช้เอกสาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ คลินิคพิเศษ / พรีเมี่ยมคลินิค ผ่านเว็บไซต์ เพื่อส่งข้อมูลทำเวชระเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์

เพื่อความสะดวกในการรับบริการกรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้ารพ.รามาธิบดี โทรศัพท์ 02-200-3000 , 02-201-1000

ให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไป ที่มีความประสงค์เข้ารักษา/ นัดแพทย์พรีเมี่ยมคลินิก

ระบบเวชระเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ เปิดให้บริการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกำหนดการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีประกาศ