คุณสุรีย์ วิวัฒน์ขจรสุข มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  

คุณอาทิตย์-คุณภาวินี กวีกิจสถิตย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท พี แอนด์ เอ (กรุงเทพ) จำกัด 

พิธีมอบเสื้อสามารถให้แก่นักกีฬารามาธิบดี ปี 2559

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับภาวะฉุกเฉินหมู่ ระบบ Incident Command System : ICS

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมงาน "ธงฟ้า ราคาประหยัด"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่รามาเซ็นเตอร์ (ข้างสนามเทนนิส)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รักยิ่งใหญ่จากหัวใจดวงน้อย"

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ และโถงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"

ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 2/2560

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 8:30 - 17:00 น. ณ ห้อง 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การสัมมนา “ระดมความคิดและทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ”

เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 518 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการ “เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจำหน่วยงาน”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คุณสุนีย์ จงประเสริฐ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages