รามาธิบดีซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ Mass Casualty

วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ บริเวณอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถอดบทเรียนโครงการ เรื่อง “เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน”

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2560 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

แจ้งกำหนดการ ปิดเส้นทางการจราจร จุดจอดรถและการปล่อยตัว “กิจกรรมวิ่งครอบครัว การกุศล 50 ปี ศัลยศาสตร์รามาธิบดี”

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รามาธิบดีจัดประชุมสัญจร และเยี่ยมบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคสนับสนุนผลิตรายการ Health Me Please

เมื่อวันที่ 21  กันยายน 2560 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง วิศวกรรมชีวการแพทย์: เทคโนโลยีแห่งอนาคต

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานอวยพรบัณฑิตศึกษา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 กันายน 2560 ณ ห้อง 910AB ชั้น9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุม เรื่อง “ติดตามการดำเนินงานร่วมสร้างระบบฐานข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้อง 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ บ้านของผู้บริจาค ถนนสุขุมวิท 

ขอแสดงความชื่นชมแก่หน่วยงานของคณะฯ

ที่ได้รับคำชมเชยจากผู้มาเข้ารับบริการ

เปิดตัวแล้ว Rama Stock Photos

เว็บไซต์สำหรับให้บริการขอใช้และดาวน์โหลดภาพถ่าย เพื่อการนำไปใช้ในงานของคณะฯ

Pages