You are here

นิตยสาร@Rama ฉบับที่ 29

"วิ่ง" แบบคุณหมอนักวิ่ง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล รุ่น 2”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การป้องกันการพลัดตกหกล้ม ปี 2017 รุ่น 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

การป้องกันการพลัดตกหกล้ม ปี 2017

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 362

วันที่ 24 พฤษภาคม  2560 ณ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

คุณศิริณา-คุณอาภาภรณ์ ภักดีจรัส และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "ความจริง...บอกดีไม่บอกดี?"

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ศึกษาดูงานการบริหารระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนฟรี ในงานมติชน Healthcare 2017 "ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย"

ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รับมอบของรางวัลการแข่งขันกีฬารามาสามัคคี ประจำปี 2559 และโครงการผู้นำสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages