ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

 

ขอเชิญชวนนักศึกษาแพทย์ออกแบบ logo เพื่อชิงเงินรางวัล ดูรายะลเอียดคลิ๊กเลย 

ต้นกล้ารามาธิบดี

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี