ข่าวสุขภาพและการบริบาล  (ดูทั้งหมด)
ขอแจ้งปิดศูนย์อาหารรามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั่วคราว

ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2560 และจะเปิดบริการให้ตามปกติในวันที่ 10 เมษายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีน?

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3...

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

แจ้งย้ายจุดบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

จากอาคาร 4 ชั้นใต้ดิน มาเปิดบริการ ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ลด "หวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพ"

หากท่านเลือก "เมนูสุขภาพ" ลดทันที 2 บาท  เริ่ม 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วม "การดูแลแบบประคับประคอง คืออะไร?"

ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉ...

สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)
ข่าวสารการบริหาร  (ดูทั้งหมด)
คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ (EdPEx) ประจำปี 2559

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 611  ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยา...

แนวทางการจัดการความเสี่ยง / ความปลอดภัยในผู้ป่วย (FMEA & Risk Management for Patient Safety)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

...
Rational Drug Use Hospital (RDU)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ (EdPEx) ประจำปี 2559

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 611  ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยา...

แนวทางการจัดการความเสี่ยง / ความปลอดภัยในผู้ป่วย (FMEA & Risk Management for Patient Safety)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

...
Rational Drug Use Hospital (RDU)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

งานพัฒนาคุณภาพงานให้การต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ  (ดูทั้งหมด)
 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0