การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Check up Program
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
ตารางแพทย์พรีเมี่ยม
Premium Program
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
แนะนำคลินิกพรีเมี่ยม
Premium Clinic
 

    วัตถุประสงค์สำคัญของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คือ ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

โครงการ “EEG for A-HA : จาก HA สู่ A-HA” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคา...

   โครงการ “Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence Episode 5: Step up to Advanced HA...

ประกาศปิดบริการช่วงวันยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ระว่างวันที่ 8 - 10 กรกฏาค...

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ร่วมกับชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี"...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์"  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลว...

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ร่วมกับชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี"...

ขอเชิญร่วมฟังธรรมะในดครงการธรรมะในสวนชวนทำดี โดยหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...

โครงการ “EEG for A-HA : จาก HA สู่ A-HA” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคา...

   โครงการ “Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence Episode 5: Step up to Advanced HA...

ประกาศปิดบริการช่วงวันยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ระว่างวันที่ 8 - 10 กรกฏาค...

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ร่วมกับชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี"...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์"  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลว...

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ร่วมกับชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี"...

ขอเชิญร่วมฟังธรรมะในดครงการธรรมะในสวนชวนทำดี โดยหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...

มาตราการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ หลังมีเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000