การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Check up Program
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
ตารางแพทย์พรีเมี่ยม
Premium Program
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
แนะนำคลินิกพรีเมี่ยม
Premium Clinic
 

    วัตถุประสงค์สำคัญของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คือ ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รักยิ่งใหญ่จากหัวใจดวงน้อย" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

กำหนดการงานก้าวสู่ปีที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ วันที่ 15-18 สิงหาคม 2560

ประกาศเปิด-ปิด ช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น

แจ้งปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียตริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณะผู้แทนจาก Norvic Internationnal Hospital สหพันสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาล เข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษ...

โครงการ “องค์กรคุณภาพกับความเสี่ยง : Risk, Quality and Happy”

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รักยิ่งใหญ่จากหัวใจดวงน้อย" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

กำหนดการงานก้าวสู่ปีที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ วันที่ 15-18 สิงหาคม 2560

ประกาศเปิด-ปิด ช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น

แจ้งปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียตริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณะผู้แทนจาก Norvic Internationnal Hospital สหพันสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาล เข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษ...

โครงการ “องค์กรคุณภาพกับความเสี่ยง : Risk, Quality and Happy”

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ...

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกา...

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000