การรักษาพยาบาล : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ RamaHealthCare
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Check up Program
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
ตารางแพทย์พรีเมี่ยม
Premium Program
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
แนะนำคลินิกพรีเมี่ยม
Premium Clinic
 

    วัตถุประสงค์สำคัญของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คือ ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

ประกาศเปิด-ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรี่เมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 6 เมษายน 2560, วันที่ 1...

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 27 มีนาคม 2560

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2560

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ก.พ.-เม.ย. 60

เพราะจะมีการปิดห้องปฏิบัติการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง จึงขอให้ผู้ป่วยจากทุกคลินิกเผื่อเวลาไปเ...

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ...

ประกาศเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลีนิกนอกเวลา, คลีนิกพรีเมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น
วันที่ 11 กุ...

ประกาศปิดปรับปรุงห้องวิเคราะห์ผลเลือด ระหว่างเดือน ก.พ. - เม.ย. 2560

ขอเรียนเชิญบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ 2 เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที...

ประกาศเปิด-ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรี่เมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 6 เมษายน 2560, วันที่ 1...

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 27 มีนาคม 2560

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2560

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ก.พ.-เม.ย. 60

เพราะจะมีการปิดห้องปฏิบัติการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง จึงขอให้ผู้ป่วยจากทุกคลินิกเผื่อเวลาไปเ...

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ...

ประกาศเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลีนิกนอกเวลา, คลีนิกพรีเมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น
วันที่ 11 กุ...

ประกาศปิดปรับปรุงห้องวิเคราะห์ผลเลือด ระหว่างเดือน ก.พ. - เม.ย. 2560

ขอเรียนเชิญบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ 2 เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในงานสาานสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 หัวข้อเรื่อง "นานาสาระ เรื่องกินๆ นอนๆ...

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  SDMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3000