ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

วันที่ ๓ - ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วม งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อก...

มาร่วมตามหาความงดงามของชีวิตที่หายไปด้วยกัน
งาน "รวมพลัง ผูกพัน สร้างสรรค์...แพทย์รามาธิบดี"

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี...

ข่าวกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
โครงการค่ายตะวันยิ้ม ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

งานละครเวทีRama D’RAMA ครั้งที่ ๗  ประจำปี ๒๕๕๗  เรื่อง “บรรทัดสุดท้าย”

เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

มีอะไรที่ไหน  (ดูทั้งหมด)
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158