You are here

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "ความจริง...บอกดีไม่บอกดี?"

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

ขอเชิญร่วมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนฟรี ในงานมติชน Healthcare 2017 "ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย"

ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ

ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เปิดครัว สู้โรค พบกับเมนูเครปมะม่วง และลาบหมูอีสาน

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1

โครงการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน

วันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "อยู่อย่างสบาย จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี"

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉพาะหมู่ A และ O

ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการ "การวางแผน การดูแลล่วงหน้าในอนาคต"

ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4 ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง

ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีน?

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

Pages