You are here

ขอเชิญร่วมฟังประสบการณ์ในวิชาชีพแพทย์ "Rama Talk" for medical students: ความสุขในวิชาชีพแพทย์

ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

สำนักข่าวจากประเทศเดนมาร์กสนใจงานวิจัยนักมวยเด็ก

สำนักข่าวสื่อสารมวลชนแห่งประเทศเดนมาร์กเข้าบันทึกการสัมภาษณ์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ อ.ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ดำเนินการโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก

องค์การอนามัยโลก (WHO) เข้าหารือโครงการวิจัยนักมวยเด็ก โดยสนใจและต้องการการสนับสนุนโครงการ

ตัวแทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กถึงแนวทางที่จะสามารถสนับสนุนเพื่อปกป้องนักมวยเด็ก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Coaching and Mentoring Medical Students in Professionalism

วันที่ 17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Pharmacogenomic  phase II : 100 pharmacogenes re-sequencing

17 November 2016, 13.00 - 15.30, AIMC Meeting Room B-Floor QSMC Building Ramathibodi Hospital Mahidol University.

รามาฯเปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต

21 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต Thai Kidney Risk Scoring ผลจากงานวิจัยยังประโยชน์สู่สาธารณะ

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) "แพทย์ที่ดีในอนาคตอยู่ในมือท่าน"

สมัครด่วนภายในวันที่ 1 ก.ค. 59 ลงทะเบียนได้ที่ นางสาวศิรินภา สงวนสุข โทร 1736 หรือ E-mail : sirinapa.san@mahidol.ac.th

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Ramathibodi Advanced ECMO Course

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Emergency and Critical Care Medicine Update

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สาระน่ารู้ การกู้ชีพ ด้วยการนวดหัวใจ (CPR )

วีดีโอคลิป เรื่องราวน่ารู้ การกู้ชีพ จากแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงโดย Aom & Tina

โรคไข้เลือดออก

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ มียุงเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่

Pages