Saturday, July 1, 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
ขอแจ้งปิดบริการชั่วคราว ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค)

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. และเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

วันเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 (วันวิสาขบูชา) และวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 (วันพืชมงคล)