โครงการรามารักเรา เรารักรามา
          เป็นโครงการที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯในมิติด้านการสื่อสาร ด้วยนโยบายการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความกลมกลืนในความหลากหลาย การสร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันขององค์กร และนโยบายการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

อ่านต่อ...

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
อาหารสาธิต พิชิตโรค พบกับเมนู "ฟรุ๊ตปาร์ตี้ ดริ๊งค์" จากมะม่วงหาว มะนาวโห่

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 

ขอเชิญเข้าร่วม Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence : Episode 5

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ร่วมสนุกกับกิจกรรม Lucky Game

ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ ๒
ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
...
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร?

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ด่วนขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชน (ฟรี)

จากเดิม หมดเขตวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เปลี่ยนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2560

เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูจาก King and Queen of fruit

ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ 

ขอเชิญรับฟังชี้แจง การเบิกจ่ายวัสดุระบบใหม่ (The New IMS)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 25560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวน ชวนทำดี ปีที่ ๒

วันพุธที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

อาหารสาธิต พิชิตโรค พบกับเมนู "ฟรุ๊ตปาร์ตี้ ดริ๊งค์" จากมะม่วงหาว มะนาวโห่

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 

ขอเชิญเข้าร่วม Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence : Episode 5

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ร่วมสนุกกับกิจกรรม Lucky Game

ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ ๒
ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
...
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร?

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ด่วนขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชน (ฟรี)

จากเดิม หมดเขตวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เปลี่ยนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2560