โครงการรามารักเรา เรารักรามา
          เป็นโครงการที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯในมิติด้านการสื่อสาร ด้วยนโยบายการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความกลมกลืนในความหลากหลาย การสร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันขององค์กร และนโยบายการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

อ่านต่อ...

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
Faculty Hours ขอเชิญร่วมชมภาพยนต์ เรื่อง “THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY”

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวน ชวนทำดี ปีที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

รามาธิบดีชวนวิ่งด้วยกัน "งานเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เริ่มรับสมัครวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

แจ้งย้ายจุดบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

จากอาคาร 4 ชั้นใต้ดิน มาเปิดบริการ ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

รับบริจาคถุงผ้า

เพื่อนำกลับมาใช้ร่วมโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน
สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3
ขอเชิญเข้าร่วม "การดูแลแบบประคับประคอง คืออะไร?"

ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารศ...

 กิจกรรม เปิดครัวสู้โรค "Healthy snack cracker กับ ยำก้านคะน้า"

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง Sleep & the nose

ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 ศูนย์โรคการนอนหลับ

Faculty Hours ขอเชิญร่วมชมภาพยนต์ เรื่อง “THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY”

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวน ชวนทำดี ปีที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

รามาธิบดีชวนวิ่งด้วยกัน "งานเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เริ่มรับสมัครวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

แจ้งย้ายจุดบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

จากอาคาร 4 ชั้นใต้ดิน มาเปิดบริการ ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

รับบริจาคถุงผ้า

เพื่อนำกลับมาใช้ร่วมโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน
สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3