You are here

บุคลากรของแผนกธุรกิจ ไวเอท นิวทริชั่น จาก บริษัทเนสท์เล่ ร่วมกับ ผู้สื่อข่าว นิตยสารสายสุขภาพไลฟ์สไตล์ แม่และเด็ก เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ไอแมค

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ไทย – ญี่ปุ่น จัดให้มีนักศึกษาแพทย์ จาก ประเทศญี่ปุ่น ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ไอแมค

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ไอแมค

จากการที่มีผู้หวังดีช่วยแพร่ข่าวประโยชน์ของการตรวจ จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายผิดพลาดและผู้ป่วยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยงโรคประเมินโดยแพทย์

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงานการบริการงาน

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) บริจาคเงินจำนวน 6,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาพศาสตร์ชีวเวชวิศวกรรมของโครงการวิจัยแผนที่สมองไทย ในเรื่องการตรวจสมองนักมวยเด็ก

ไอแมค รามาธิบดีพัฒนา "แผนที่สมองของคนเอเชีย" จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่สุดได้สำเร็จด้วย Ingenia MR จากฟิลิปส์

คือสารที่ใช้ในการวินิจฉัยทางรังสี เพื่อให้เกิดความแตกต่างของการทึบต่อรังสีเอกซ์ ระหว่างอวัยวะที่ต้องการตรวจกับอวัยวะใกล้เคียง...

ตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จํานวน 4 อัตรา และ ตําแหน่ง พยาบาล จํานวน 4 อัตรา

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า AIMC ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาแผนที่สมองคนไทย

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับสารทึบรังสีหรือสารกาโดลิเนี่ยมในการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก

Pages