You are here

แบบสอบถามนักมวยเด็กโรคลมชัก

 
เคยไม่เคยไม่รู้
1. เป็นลม ไม่รู้สึกตัว พร้อม ๆ กับอาการเกร็ง กระตุกแขน ขา ใบหน้าหรือมุมปาก *
2. เป็นลม ไม่รู้สึกตัว พร้อม ๆ กับกัดลิ้น *
3. พฤติกรรมก้าวร้าว ข่วน หยิกตัวเอง หรือทำร้ายตัวเองเกิดทันทีโดยไม่มีเหตุกระตุ้น *
4. เหม่อลอย หรือไม่สนใจกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดทันทีเป็นเวลาสั้น ไม่กี่วินาทีหรือเป็นนาที *
5. กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ทันทีหรือมีปัสสาวะราดโดยไม่รู้ตัวและไม่มีเหตุ ซึ่งไม่เคยมีอาการเช่นนี้มาก่อน *
6. มีร่องรอยบาดเจ็บเช่น รอยขีดข่วน หรือช้ำตามตัวโดยไม่ทราบว่าเกิดเมื่อไร หรือไม่รู้ตัว *
7. ความจำเสื่อมชั่วขณะ *
8. ไม่โต้ตอบการสนทนาทันทีชั่วขณะ และสามารถสนทนาหรือโต้ตอบได้ตามปกติหลังจากนั้นไม่นาน (เป็นวินาทีเช่น 10 – 30 วินาที) *
9. พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ชั่วขณะ *
10. หางตา ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้นกระตุกอย่างกะทันหันและไม่สามารถหยุดหรือควบคุมอาการได้ชั่วขณะ *
11. ศีรษะหรือ ใบหน้า หรือ หางตากระตุกหรือบิดเอียงไปด้านข้างและไม่สามารถควบคุมได้ชั่วขณะ *
12. รู้สึกถึงรสชาติ หรือกลิ่นแปลกๆ โดยคิดเอาเองอย่างกะทันหันเป็นช่วงๆ เช่น ได้กลิ่นแปลก ๆ หรือกลิ่นที่ไม่มีต้นตอของกลิ่นในขณะนั้น *
13. รู้สึกชา เป็นเหน็บชา รู้สึกซ่าๆที่ร่างกายบางส่วนทันทีเป็นระยะเวลาไม่นาน เกิดซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง *