You are here

ขอพระองค์สู่สรวงสวรรค์

รูปโดย : Suporn Kaewda


แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ดับตะวัน

ปางพระเสด็จดับขันธ์ นิราศแล้ว

สามโลกวิโยคกัน-แสงโศก

โอ้พระทูนกระหม่อมแก้ว

ยะเยียบน้ำตาหนาว

หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี

ปฐพีสะทกหาว

โอ้ว่าประชาอุระระร้าว

พระเสด็จ ณ แดนใด

น้ำตาดอกไม้ร่วง

พิลาปร่ำระงมไพร

ปานใจ จะขาดใจ

จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน

โอ้ว่าพระทูนกระหม่อมแก้ว

นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์

ร่มฟ้าประชาชาติ ราษฎร

มหิธรธำรง พระทศธรรม

พลังแห่งแผ่นดิน เสด็จแล้ว

พญาโศกโศกแว่ววิเวกย่ำ

ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระกำ

ยะเยียบย้ำ ร่ำร้าว หนาวน้ำตา

…………….

พระเสด็จดับขันธ์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์