You are here

ไอแมคร่วมช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อผู้รับเคราะห์จากฝนเหลือง

วันที่ 16 มกราคม 2559 หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ร่วมกับ บ.ฟิลลิปส์ เข้าเยี่ยมเด็กๆ และผู้รับเคราะห์จาก ฝนเหลือง (สารไดออกซิน) ในเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และปรึกษาช่องทางในการช่วยเหลือประชากรที่ได้รับผลกระทบในระยะยาว