ศูนย์ไอแมคเปิด อบรมกระบวนการปฏิบัติการในการตรวจรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่อง CT และ MRI สำหรับคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลชลบุรี รุ่นที่ 2

บุคลากรศูนย์ไอแมค ต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการบริการทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่อง CT และ MRI แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานจาก รพ.พุทธชินราช

จำนวน 3 หัวข้อเกี่ยวกับ SCA ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการสร้างแผนที่สมองคนไทย ณ งานประชุมวิชาการ OHBM 2016 เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทีมงานจากศูนย์ไอแมค เยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาล Shengjing ภายใต้ China Medical University ที่เมืองเซินหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีมผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก นำเสนอและชี้แจงข้อมูลเรื่อง "การบาดเจ็บของสมองในกลุ่มนักมวยเด็ก" สู่การขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครอ...

หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ร่วมกับ บ.ฟิลลิปส์ เข้าเยี่ยมเด็กๆ และผู้รับเคราะห์จากฝนเหลือง (สารไดออกซิน) ในเมืองดานัง

ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ นำเสนอผลงานวิจัย "การบาดเจ็บของสมองในนักมวยเด็ก" ณ รัฐสภา

นักศึกษาปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาถ่ายทำและสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์ไอแมค ด้านผลการวิจัยสมองของนักมวยเด็ก...

คณะนักอุตสาหกรรมจาก หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ไอแมคและหารือความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชม เพื่อร่วมมือกันทำงานวิจัยและการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต

นักข่าวชาวยุโรปมาที่ไอแมคเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

Pages