You are here

นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกามาสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยในนักมวยเด็ก

           Associate Professor Christopher Thomas Whitlow, MD, PhD, MHA หัวหน้าหน่วยรังสีวินิจฉัยของระบบประสาท Wake Forest School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดี และพูดคุยเรื่องการสร้างความร่วมมือในงานวิจัย โครงการวิจัยและติดตามในกลุ่มนักมวยเด็ก ณ ศูนย์ไอแมค โดยได้รับการต้อนรับจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้ง ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าศูนย์ไอแมค และ ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามในกลุ่มนักมวยเด็ก ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

           ในตอนเย็นวันนั้นทีมงานผู้วิจัยได้พาผู้เยี่ยมชมไปเยี่ยม ค่ายมวย ลูกทรายกองดิน ณ มีนบุรี เพื่อได้สัมผัสบรรยากาศค่ายมวยไทย และพูดคุยเรื่องการเข้ามาศึกษาข้อมูลเพื่องานวิจัยต่อไป