You are here

ยินดีต้อนรับ ผู้สื่อข่าว และ แผนกธุรกิจไวเอท นิวทริชั่น

        
             แผนกธุรกิจไวเอท นิวทริชั่น บริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย) ร่วมกับผู้สื่อข่าว ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน และรับฟังการ
บรรยายเรื่อง  ความก้าวหน้าของวงการแพทย์  โดยเฉพาะการทำงานของสมองมนุษย์   รวมถึงขั้นตอนการทำงานของการ
ตรวจขั้นสูงด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา ที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า