You are here

ASEAN Advanced Imaging Conference

ASEAN Advanced Imaging Conference, Sep. 6-8, 2013

Press Information

6 กันยายน 2556 

ไอแมค รามาธิบดีพัฒนา “แผนที่สมองของคนเอเชีย”
จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่สุดได้สำเร็จด้วย Ingenia MR จากฟิลิปส์

แผนที่สมองของคนเอเชียจากการสุ่มตัวอย่างแผนที่สมองของประชากรที่มีจำนวนสูงสุด พัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กกำลังสูง (เอ็มอาร์ไอ) ระบบดิจิตอลความเร็วสูง Ingenia จากฟิลิปส์เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำยิ่งขึ้น
Ingenia MR นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากการคิดค้นและพัฒนาของฟิลิปส์ คือเอ็มอาร์ไอระบบดิจิตอลความเร็วสูงที่มีคุณสมบัติครบครัน ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ และสะดวกสบายยิ่งกว่าสำหรับผู้ป่วย
ไอแมค รามาธิบดีและฟิลิปส์ร่วมกันจัดงานการประชุม 1st ASEAN Advanced Imaging Leaders Conference ขึ้นที่กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2556

กรุงเทพฯ – ผลงานวิจัย “แผนที่สมองของคนเอเชียจากการสุ่มตัวอย่างแผนที่สมองของประชากรที่มีจำนวนสูงสุด” ได้รับการนำเสนอในการประชุม 1st ASEAN Advanced Imaging Leaders Conference ซึ่ง ฟิลิปส์และศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) แห่งโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกันจัดขึ้น แผนที่สมองที่จัดทำขึ้นโดยใช้ Ingenia MR นวัตกรรมใหม่ของฟิลิปส์จากแผนที่สมองตัวอย่างของชาวไทยจำนวน 800 คนนี้ นับเป็นแผนที่สมองที่พัฒนาจากการสุ่มตัวอย่างแผนที่สมองของประชากรในภูมิภาคเอเชียขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การศึกษานี้จัดทำขึ้นโดยรศ. พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน เป็นการยกระดับการตรวจรักษาทางคลินิกเรื่องปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อชาวเอเชีย ความก้าวหน้าในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กกำลังสูงระบบดิจิตอลความเร็วสูง Ingenia MR จากฟิลิปส์ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ตรวจพบปัญหาด้านสุขภาพซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่อาจตรวจพบได้ด้วยการฉายรังสี เช่น โรคออทิสติก พาร์กินสัน และอัลไซเมอร์ ตลอดจนการบาดเจ็บซ้ำที่เดิมบริเวณศรีษะในนักมวยไทยรุ่นเยาว์ แผนที่สมองที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยแยกโรคพาร์กินสันชนิดเกิดช้า ออกจากโรคพาร์กินสันชนิดเกิดเร็วเนื่องจากพันธุกรรมได้ ทั้งยังช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่ต้น จึงรักษาคนไข้ได้ถูกวิธีและชะลออาการของโรคได้

ภายในงานนี้ รศ. พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และทีมงาน ยังนำเสนออีกหนึ่งผลงานวิจัยคือคือการสร้างแผนที่สมองนักมวยเด็กฉบับแรกของโลก ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วย Ingenia MR จากฟิลิปส์พบว่า กลุ่มนักมวยเด็กมีระดับไอคิวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ทั้งยังเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในสมอง โรคสมองเสื่อม และไตวาย งานวิจัยชิ้นนี้สร้างความตื่นตัวว่าประเทศไทยจะคุ้มครองเยาวชนซึ่งหาเลี้ยงชีพบนสังเวียนมวยเหล่านี้ ให้เติบโตขึ้นเป็นนักมวยอาชีพที่มีคุณภาพได้อย่างไร

Ingenia MR เป็นเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กกำลังสูงระบบดิจิตอลความเร็วสูง เครื่องแรกที่พัฒนานำร่องโดยฟิลิปส์ ด้วยคุณสมบัติที่ก้าวล้ำนำหน้า เช่น การแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล พร้อมเคเบิลใยแก้วนำแสง ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลตลอดกระบวนการสแกนของเอ็มอาร์ไอ ปรับปรุงอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนให้ดีขึ้นถึงร้อยละ 40 จึงให้ภาพที่คมชัดในเวลาที่สั้นกว่า คนไข้จึงได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

หัวใจสำคัญของระบบ Ingenia MR คือการสถาปัตยกรรมใหม่ในแบบ dStream และเทคโนโลยี DirectDigital ซึ่งรับสัญญาณคลื่นวิทยุและเปลี่ยนสัญญาณเอ็มอาร์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่ขดลวดโดยตรง พร้อมด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง ช่วยให้แพทย์ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสูงได้รวดเร็วขึ้น เทคโนโลยี FlexStream ช่วยให้สามารถสร้างภาพได้โดยใช้ขดลวดรับสัญญาณน้อยลง จึงประหยัดเวลาในการตระเตรียมเครื่อง นอกจากนี้ การเปลี่ยนสัญญาณเป็นดิจิตอลที่ขดลวดรับสัญญาณโดยตรงช่วยให้ปรับขยายการใช้งานได้ง่ายด้วย EasyExpand โดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับระบบใหม่ในอนาคต Ingenia MR ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอายุ ขนาดรูปร่าง และลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกันของคนไข้ เช่น อุโมงค์ขนาด 70 ซม. ซึ่งกว้างกว่าเดิมจึงช่วยลดความอึดอัด ซอฟต์แวร์อัจฉริยะซึ่งช่วยลดการสแกนซ้ำ และขดลวดแบบดิจิตอลซึ่งลดน้ำหนักของขดลวดได้มาก ผู้ป่วยจึงไม่ต้องเปลี่ยนท่าหลายครั้งระหว่างการสแกน

นาย วิโรจน์ วิทยเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ฟิลิปส์ กล่าวว่า “ฟิลิปส์ มุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คน ซึ่งรวมถึงด้านการแพทย์ด้วย ความท้าทายคือจำนวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังมีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 2.5 ล้าน1 รายต่อปี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปส์เป็นผู้นำในเรื่องโซลูชั่นด้านเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยและการร่วมมือกับศูนย์ไอแมค โรงพยาบาลรามาธิบดี ในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบุกเบิกงานวิจัยซึ่งจะนำไปสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต”

นายวิโรจน์ กล่าวเสริมถึงความสำคัญของการร่วมมือกับไอแมค รามาธิบดี และวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม 1st ASEAN Advanced Imaging Leaders Conference ในประเทศไทยว่า “เอเชียเป็นตลาดที่สำคัญของฟิลิปส์ และเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในเฮล์ทแคร์เพื่อศึกษาปัญหาต่างๆ และนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของชาวเอเชีย เนื่องจากการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาคนี้ เรามุ่งหวังที่จะแนะนำโซลูชันล่าสุดด้านซีทีสแกนและเอ็มอาร์ไอให้บุคคลากรทางการแพทย์ทั่วภูมิภาคได้รู้จักผ่านทางการประชุมระดับผู้นำเช่นนี้”

ศูนย์ไอแมค โรงพยาบาลรามาธิบดีและฟิลิปส์ ร่วมกันจัดการประชุม 1st ASEAN Advanced Imaging Leaders Conference ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2556 ซึ่งการประชุมนี้จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยวิทยากรชั้นนำจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี และญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในเรื่องซีทีและเอ็มอาร์ไอ นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

###

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: 
คุณนรานาฏ พวงกนก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
โทร: +66 2614 3333 # 3486
อีเมลล์: Naranart.Phuangkanok@philips.com