You are here

การปฏิบัติตัวหลังการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

การปฏิบัติตัวหลังการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
1. ดื่มน้ำสะอาดทันทีหลังการตรวจหรือเร็วที่สุด อย่างน้อยวันละ 2 ลิตรเป็นเวลา 2 วัน(ยกเว้นในรายที่แพทย์จำกัดปริมาณน้ำดื่ม)
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับประทานยาMetforminหรือGlucophageให้งดยาต่ออีก 2 วัน ระหว่างงดยาเบาหวานต้องควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด
3. รับประทานอาหารได้ตามปกติ(ยกเว้นในรายที่แพทย์สั่งงดอาหาร)
 
อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับสารทึบรังสีหรือสารกาโดลิเนี่ยมในการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก
1. อาการไม่พึงประสงค์ชนิดเกิดล่าช้า(Delayed Allergy) มีรายงานอาการหลายชนิดแต่อาจไม่สัมพันธ์กับสารทึบรังสีหรือสารกาโดลิเนี่ยม เช่น อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ/กระดูก อาการทางผิวหนังเหมือนกับผื่นแพ้ยาอื่นๆ มักจะอาการไม่รุนแรงและหายได้เอง แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ติดต่อกลับที่ไอแมคหรือพบแพทย์ที่ใกล้บ้าน
2. ในผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานของไตเริ่มพร่อง ควรสังเกตอาการต่อไปนี้ ปริมาณปัสสาวะต่อวันน้อยกว่า 400 ซีซี ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่น เป็นฟอง เมื่อไตวายเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการที่เรียกว่า “กลุ่มอาการยูรีเมีย” เกิดจากการที่มีของเสียสะสมในร่างกาย ทำให้เกิดอาการผิดปกติของการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น ผิวซีด เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อ่อนเพลีย คันไปทั่วตัว บวมที่หน้าและขา ปัสสาวะบ่อยครั้งในเวลากลางคืนและเกิดหัวใจล้มเหลว
3. ผู้ป่วยที่รับประทานน้ำแดงก่อนการตรวจ และได้รับการสวนยาทางทวารหนักในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หลังตรวจอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เป็นอาการปกติจะหายไปใน 2 – 3 วัน
 
หากท่านพบว่ามีอาการดังข้อ1หรือข้อ2 หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการตรวจ
กรุณาติดต่อพยาบาลไอแมค โทรศัพท์ 02-201-1251