You are here

ไอแมค บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

          ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) บริจาคเงินจำนวน 6,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้ลงนามรับมอบ
 
           เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2558 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด