You are here

ศูนย์ไอแมคต้อนรับนักศึกษาแพทย์เข้าศึกษาดูงาน

          ศูนย์ไอแมคต้อนรับ นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และไต้หวัน จำนวน 9 ท่าน ที่เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ การบริหารงาน และการบริการ ณ ศูนย์ไอแมค เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561