You are here

ศูนย์ไอแมคสนับสนุนโครงการอบรม “นักบริบาลผู้สูงอายุ แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี

       ศูนย์ไอแมค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำปาง สนง.สาธารณสุขอำเภอเถิน และโรงพยาบาลเถิน สนับสนุนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 “นักบริบาลผู้สูงอายุ แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี” ณ ตำบลเถิน อำเภอแม่มอก จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 5 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 62 คนซึ่งเป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 20 – 69 ปี