You are here

คณะนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่7 เข้าศึกษาดูงานการบริการงาน ที่ศูนย์ฯ

         สถาบันประปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาธิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ ๗  (ปธพ.๗) เข้าศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑๔๐ คน และได้แบ่งกลุ่มมาศึกษาดูงานการบริหารงาน และการบริการ ที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด