You are here

ตัวแทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กถึงแนวทางที่จะสามารถสนับสนุนเพื่อปกป้องนักมวยเ...

ศูนย์ไอแมค คว้ารางวัล "เว็บไซต์สมบูรณ์แบบดีเยี่ยม"
เมื่อ 11 มิ.ย. 57 หน่วยงานต่างๆได้ร่วมเข้าประกวด และได้รับความรู้เพิ่มเติมภายใต้รูปแบบของงาน "แข่งขัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เรียนรู้ พัฒนา"

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด