นักข่าวชาวยุโรปมาที่ไอแมคเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

ทีมงานของไอแมค ได้ร่วมกันพัฒนางานเพื่อการบริการผู้ป่วย โดยแทบไม่ต้องลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลงานเข้าประกวดแล้วได้รางวัล

จากการประกวดข่าวและสารคดีข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก จาก สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย UNICEF

นอกจากได้เห็นเครื่องมือก้าวหน้าราคาสูง ยังได้เรียนรู้ถึงการคิดแก้ปัญหา ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อการบริการพัฒนาและเลี้ยงตนเองได้

หลังจากคณะกรรมการมาตรวจประเมินรอบสุดท้าย ไอแมค จึงได้รับรางวัลอันมีเกียรติในที่สุด

ศูนย์ไอแมค คว้ารางวัล "เว็บไซต์สมบูรณ์แบบดีเยี่ยม"
เมื่อ 11 มิ.ย. 57 หน่วยงานต่างๆได้ร่วมเข้าประกวด และได้รับความรู้เพิ่มเติมภายใต้รูปแบบของงาน "แข่งขัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เรียนรู้ พัฒนา"

เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาพศาสตร์ชีวเวชวิศวกรรมของโครงการวิจัยแผนที่สมองไทย ในเรื่องการตรวจสมองนักมวยเด็ก

ไอแมค รามาธิบดีพัฒนา "แผนที่สมองของคนเอเชีย" จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่สุดได้สำเร็จด้วย Ingenia MR จากฟิลิปส์

คือสารที่ใช้ในการวินิจฉัยทางรังสี เพื่อให้เกิดความแตกต่างของการทึบต่อรังสีเอกซ์ ระหว่างอวัยวะที่ต้องการตรวจกับอวัยวะใกล้เคียง...

ตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จํานวน 4 อัตรา และ ตําแหน่ง พยาบาล จํานวน 4 อัตรา

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า AIMC ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาแผนที่สมองคนไทย

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับสารทึบรังสีหรือสารกาโดลิเนี่ยมในการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด