นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

การบีบนวดเป็นการกระตุ้นให้เกิดโรคเก๊าต์ได้จริงหรือ

Volume: 
ฉบับที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2558
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 21