นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

“งานวิจัยปลูกถ่าย Stem Cell ทางออร์โธปิดิกส์”

Volume: 
ฉบับที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2558
Column: 
Research Focus
Writer Name: 
เรื่อง: กุสุมา ภักดี ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร
เนื้อหาภายในฉบับที่ 21