นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

ตัดมดลูกออก ช่วยลดการปวดประจำเดือนได้จริงหรือไม่

Volume: 
ฉบับที่ 22 เดือน ตุลาคม 2558
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
ผศ.ดร.พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข หน่วยต่อมไร้ท่อนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 22