นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวัคซีน

Volume: 
ฉบับที่ 22 เดือน ตุลาคม 2558
Column: 
Health Station
Writer Name: 
ผศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 22