นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

ยาแก้อักเสบ=ยาฆ่าเชื้อ จริงหรือ?

Volume: 
ฉบับที่ 23 เดือน มกราคม 2559
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 23