นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

ฟอกสีฟัน ทำให้ผิวฟันบาง และเสียวฟันจริงหรือ?

Volume: 
ฉบับที่ 31 เดือน มกราคม 2561
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
ทพญ. ดร. สีตลา แสงกาญจนวนิช งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 31