นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

ภาวะโลหิตจางมีผลต่อความฉลาดในเด็กจริงหรือ?

Volume: 
ฉบับที่ 32 เดือนสิงหาคม 2561
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
อ. ดร. พญ.เดือนธิดา ทรงเดช หน่วยโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 32