You are here

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ไชยา อภิชโย จากวัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1874