คลินิกมะเร็งสหสาขา
One stop service ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ทะเบียนมะเร็ง
บริหารจัดการ ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด
Tumor Biobank
จัดเก็บชิ้นเนื้อผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อเป็นสมบัติคณะ
 งานประชุมวิชาการต่าง ๆ  (ดูทั้งหมด)
 ข่าวกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
 วิดีโอสาระน่ารู้และบทสัมภาษณ์  (ดูทั้งหมด)
 ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์ : 0-2201-2682, 0-2201-0049 โทรสาร : 0-2201-2682
เว็บไซต์ : https://med.mahidol.ac.th/cancer_center