You are here

สาระน่ารู้ด้านสุขภาพ
KNOWLEDGE
 
ทำไมเมื่ออายุมากขึ้น ระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายจึงลดลง และอ้วนขึ้นง่าย?

ข้อมูลโดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์

 
การออกกำลังกายลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็ง?

ข้อมูลโดย รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

 
ออกกำลังกายช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บข้อเท้า?

ข้อมูลโดย ผศ. นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ หัวหน้าหน่วยออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 
เมื่อมีคนถามฉันว่าทำไมถึงอยากเป็น “ครูแพทย์” ?

ผู้เขียน : ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages

 
วางแผนฉีดวัคซีนอย่างไร สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว

คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19 วัคซีนปอดอักเสบและวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 
วัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA COVID-19 vaccine)

เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์เอ็มอาร์เอ็นเอที่กำกับการสร้างโปรตีนหนามของไวรัสซาร์ส-โควี-2

 
2 วัคซีนสำคัญที่ควรได้รับ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 
เมื่อผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 แต่เด็กไม่ติดเชื้อ จะดูแลอย่างไรดี

พิจารณาฝากเด็กไว้กับญาติหรือผู้อื่นที่พอจะดูแลเด็กได้

Pages

 
วัคซีนปอดอักเสบและวัคซีนโควิด-19 มีความสำคัญและแตกต่างกันอย่างไร

โดย ศ.​ พญ.ศศิโสภิณ​ เกีย​รติบูรณกุล​ สาขาวิชาโรค​ติดเชื้อ​ ภาควิชา​อายุ​ร​ศาสตร์​ คณะแพทยศาสต​ร์โรงพยาบา​ล...

 
ท่าบริหารคลายอาการไหล่ติด

โดย อ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เราจะสู้ไปด้วยกัน Together against COVID-19

โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เช็กด่วน!! เข้าข่ายโรคซึมเศร้า กันหรือเปล่า

โดย ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages