ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

 

การจัดการความรู้ (KM)  (ดูทั้งหมด)
การระบุแหล่งที่มาของถุงผ้าเปื้อนโดยใช้เทคนิคการผูกป้ายที่หูถุงผ้าเปื้อนมีความจำเป็นในการจัดการกับวัสดุของที่ตกปนมากับผ้าเปื้อ...
KM Mapping แผนที่การจัดการความรู้งานบริการผ้าตามกระบวนการที่สำคัญ ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน 1 กระบวน...