ประชุมทางไกลทางการแพทย์
ระบบการประชุมทางไกลทางการแพทย์
เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
 
สื่อวีดิทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์
  บริการของเรา
หน่วยประเมินผลและเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
หน่วยประเมินผลและเก็บคะแนน
หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์
หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
หน่วยผลิตสื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์
หน่วยผลิตสื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์
หน่วยบริหารธุรการ
หน่วยบริหารธุรการ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

 

CME News Vol.60 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 

 

เปิดให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยประชุมทางไกลทางการแพทย์ งานการศึกษาต่อเนื่อง 02-201-2257

 

CME News Vol.60 ฉบับประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการจัดตั้งศูนย์การศึกาาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)

  ลิงก์ที่น่าสนใจ
เข้าสู่เว็บไซต์รามาคลินิกเข้าสู่เฟสบุครามาคลินิกดอทคอมเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องรามาธิบดี