ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

บริการของเรา

            

 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

            

New Frontiers in Cancer Combat , August 8-9,2019 Centara Grand Hotel & Convention Center, Bangkok, Thailand

ณ ลาน Atrium CentralWorld ชั้น3 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 - 20.00 น.

จุฬาฯ รามาฯ ศิริราชฯ ร่วมมือร่วมใจ สร้างเด็กไทยคุณภาพดียุด 4.0

            

แผนที่ตั้งหน่วยงาน อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 022012256