Student
สำหรับนักศึกษา
Patient
สำหรับผู้ป่วย
Donor
สำหรับผู้บริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โทร. 0 2839 5030 

 
เปิดรับสมัครทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2564

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เปิดรับสมัครทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2564 จำนวน 1 ทุน

 
ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบัน ฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบัน ฯ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุน

 
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานถวายพระพรช...

 
รับมอบเครื่อง CT Scan ของบริษัท United Imaging จากมูลนิธิ SCG

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง CT Scan ของบริษัท United...

 
เคทีซีมอบชุด Isolation Gown 10,777 ชุด

เคทีซีมอบชุด Isolation Gown 10,777 ชุด ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จาก COVID-19...