Student

สำหรับนักศึกษา

Patient

สำหรับผู้ป่วย

Donor

สำหรับผู้บริจาค

 

รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

ตารางเวลาให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

ตารางเวลาให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประจำปี 2563

รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

คณะผู้บริหารคณะฯ/สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ