Student
ด้านการศึกษา
Patient
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนางานบริการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนางานบริการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ (แพทย์ 4) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ (แพทย์ 4) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
รับสมัครแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป:  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง

 
รับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบันฯ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

รับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบันฯ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

 
ประชุมศึกษาระบบและขั้นตอนการทำงานร่วมกับ Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า ไดอัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (Toyota Daihatsu Engin...

 
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช...

 
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมน้อมรำ...

 
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานถวายพระพรช...