ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนางานบริการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนางานบริการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ (แพทย์ 4) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ (แพทย์ 4) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
รับสมัครแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป:  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง

 
รับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบันฯ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

รับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบันฯ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

 
งดเยี่ยมไข้และงดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกกรณี

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งดเยี่ยมไข้และงดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ป่วย ทุกกรณี 

 
เบี่ยงเส้นทางบริเวณถนนด้านหน้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เบี่ยงเส้นทางบริเวณถนนด้านหน้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Amarin Baby and Kids Fair ครั้งที่ 18

ฟังเสวนาฟรี กับผศ.พญ.พรชนก วันทนากร กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค. 2563 เวลา 15.00-16.00 น. ที่งาน Amarin Baby and Kids Fair ครั้งที่ 18  ฮอลล์ 98-99 ไบเทคบางนา 

 
เปิดจองแล้ว โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" (Senior Housing Zone)

เปิดจองแล้ว โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" (Senior Housing Zone) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 
เปิดแล้ว !!! ไปรษณีย์ไทย สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เปิดให้บริการแล้วสำหรับ ไปรษณีย์ไทย สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โทร. 0 2839 5030 

 
เปิดรับสมัครทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2564

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เปิดรับสมัครทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2564 จำนวน 1 ทุน

 
ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบัน ฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบัน ฯ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุน

Pages