You are here

รวมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสถาบัน

 
งาน Open House เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์ 4 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์   สานฝันสู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ก้าวสำคัญวงการแพทย์ไทย   พิธีวางศิลาฤกษ์ "สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"
 
คณะกรรมการคณะฯ ร่วมกันนำแท่นศิลาฤกษ์ลงดิน   พิธีลงนามสัญญา "โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งเอเซีย"
 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (รามาธิบดีบางพลี)   แนะนำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
ความฝัน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์   ความคืบหน้าการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์