You are here

ข่าวสาร/กิจกรรม

 
บทอาศิรวาท

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

 
รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประจำปี 2563

รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

 

คณะผู้บริหารคณะฯ/สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

 
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (ส.อ.ท.สป.) เพื่อนำเสนอความเป็นมาของสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 - 17.00 ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และคณะฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (ส.อ.ท.สป.)

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages