You are here

vNews-res

งานถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บทอาศิรวาท

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริการรถแท็กซี่

บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้มาใช้บริการและบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ตารางเวลาให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

ตารางเวลาให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประจำปี 2563

รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ระเบียบในการเข้าชมนิทรรศการ ศาลาประชาคม

กรุณาปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าชมนิทรรศการ ศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

Pages