You are here

โครงการรามาธิบดีรากฟันเทียมเพื่อประชาชน

      

 
งานทันตกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดพิธีเปิดโครงการ "รามาธิบดีรากฟันเทียมเพื่อประชาชน" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนรากเทียมจากบริษัท Adin ประเทศอิสราเอล เพื่อนำมาใส่ให้กับบุคลากรของรพ.รามาธิบดี ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และ อ.นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม มาร่วมในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

 

งานทันตกรรม
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-201-1210 02-201-1164